in de pers

SPT Econex technologie


Aan het woord zijn de managers van SPT panelen Nederland en SPT-Kepi Intenational.

Beiden; wij zeer tevreden over de reacties en contacten welke zijn opgedaan tijdens de bouwbeurs, de woorden overweldigend en bizar worden gebruikt. De beurs is in ieder geval zeer goed ontvangen door beide ondernemers. 

De relatief eenvouwige stand mocht zich verheugen in zeer grote belangstellen en contacten welke navolging zullen krijgen. 

of het nu komt door de inzet van de medewerkers of de relatief nieuwe toepaasing van de bouwmaterialen SPT en Kepi zijn van de partij.